Kwasica

hormonalny.pl & kwasicaInsulinoterapia .. kwasica cukrzycowa, śpiączka hipermolarna ). Leczenie insuliną stosuje się w cukrzycy ciężarnych, jak również w innych typach cukrzycy np. cukrzycy posterydowej. Podawanie insuliny Insulina może być podawana podskórnie ( sc ), domięśniowo ( im ), ... Kwasica ketonowa Kwasica ketonowa jest niebezpiecznym ostrym powikłaniem cukrzycy i stanem zagrożenia życia. Może wystąpić w przebiegu każdego typu cukrzycy. Bardzo często jest pierwszym objawem cukrzycy typu 1. Śmiertelność wynosi 5 - 10%. Kwasica ketonowa powsta ... Śpiączka hipermolarna .. kwasica ketonowa ). Czynnikami wywołującymi są: zakażenia, ostre choroby sercowo - naczyniowe ( zawał serca, udar mózgu ), nierozpoznana cukrzyca, niestosowanie się do zaleceń leczniczych. Objawy śpiączki hipermolarnej Dominują objawy odwodnienia ...

Objawy kliniczne cukrzycy .. kwasica lub śpiączka ketonowa. Gwałtowność objawów wynika z faktu, iż w typie 1 bardzo szybko dochodzi do niedoboru insuliny z powodu zniszczenia komórek β. Chorzy w chwili rozpoznania są szczupli, zwykle przed 30 rż., kiedy to nagle pojawia się ... Leczenie i powikłania cukrzycy .. kwasica cukrzycowa ( ketonowa ), - śpiączka hipermolarna, - hipoglikemia. Do przewlekłych powikłań należy: - neuropatia cukrzycowa, - retinopatia cukrzycowa, - nefropatia cukrzycowa, - makroangiopatia, - stopa cukrzycowa, - zmian ... Pochodne biguanidu (metformina) .. kwasica metaboliczna, niewydolność oddechowa, niewydolność serca, udar mózgu, choroba niedokrwienna i zawał serca, nadciśnienie tętnicze, niewydolność nerek i wątroby, ciąża. Skutki uboczne pochodnych biguanidu Działania niepożądane pochodnych bi ...

Modele insulinoterapii .. kwasicy cukrzycowej ), zakażeniu w miejscu wkłucia podskórnego i hipoglikemii ( jeśli dawka insuliny we wlewie podstawowym jest za duża w stosunku do kaloryczności przyjmowanych posiłków ). Milena Szewruk Literatura: 1 ) A. Szczeklik: Choroby ... Cukrzyca MODY .. kwasicy, a zapotrzebowanie na insulinę jest niewielkie. Ponadto cechuje się upośledzeniem wydzielania insuliny z minimalnym defektem lub bez defektu tego hormonu. Genetyczne postacie MODY Liczba genetycznych postaci MODY jest obecnie znaczna, wię ... Powikłania cukrzycy w przewodzie pokarmowym .. kwasica ketonowa, śpiączka hipermolarna ), druga obejmuje powikłania późne takie jak: makroangiopatia ( choroba niedokrwienna, udar mózgu, miażdżyca kończyn dolnych ) czy mikroangiopatia ( retinopatia, nefropatia, neuropatia ). W przebiegu cukrzyc ...

Trzeciorzędowa nadczynność przytarczyc .. kwasica metaboliczna i współwystępująca cukrzyca. Rozpoznanie trzeciorzędowej nadczynności przytarczyc ustala się na podstawie badań laboratoryjnych, a niekiedy obrazowych ( powiększenie przytarczyc ). Hiperkalcemia, hiperfosfatemia, zwiększone st ... Czynniki ryzyka rozwoju osteoporozy .. kwasicy mleczanowej, w przebiegu której zwiększa się utrata wapnia z moczem ( hiperkalciuria ) * Palenie tytoniu - powoduje zmniejszenie syntezy aktywnych metabolitów witaminy D w nerkach, hiperkalciurię oraz zaburzenia wbudowywania wapnia w kość. ... Hipofosfatemia .. kwasicą ketonową, zasadowica oddechowa, zespół głodnych kości po usunięciu gruczolaka przytarczyc, gdzie Pi masywnie napływają do kości ) * Nadmierna utrata Pi z moczem ( nadczynność przytarczyc i nadmiar PTH, który nasila usuwanie fosforanów prze ...

Rozpoznanie i leczenie hipofosfatemii .. kwasica ketonowa. Leczenie hipofosfatemii Leczenie hipofosfatemii powinno być przede wszystkim przyczynowe. Podstawą jest prawidłowa dieta bogata w fosforany. Zaleca się przy tym wzbogacenie pokarmów w produkty mleczne, bądź częściowo odtłuszczon ... Hiperfosfatemia .. kwasica ketonowa i oddechowa, rozpad komórek nowotworowych pod wpływem intensywnej chemioterapii, rabdomioliza - uszkodzenie mięśni, hipertermia złośliwa ) * Upośledzone wydalanie Pi przez nerki ( ostra i przewlekła niewydolność nerek, niedobór PT ... Diagnostyka niedoczynności nadnerczy .. kwasicą metaboliczną. W badaniu morfologii krwi stwierdzić można umiarkowaną niedokrwistość, zmniejszenie ilości granulocytów obojętnochłonnych ( neutropenia ) z eozynofilią ( wzrost granulocytów kwasochłonnych ) i względną limfocytozą ( wzrost li ...