Guz nadnercza gruczolak

hormonalny.pl & guz nadnercza gruczolakZespół Conna (hiperaldosteronizm pierwotny) .. guz nadnercza ( gruczolak warstwy kłębkowatej ), lub z powodu idiopatycznego obustronnego przerostu kory nadnerczy. W bardzo rzadkich przypadkach stwierdza się hiperaldosteronizm rodzinny. Objawy zespołu Conna Do typowych symptomów hiperaldostero ... Zespół gruczolakowatości wewnątrzwydzielniczej typu 2 (MEN-2) .. guzów chromochłonnych nadnerczy i nadczynności przytarczyc, a w rzadkich przypadkach także do nerwiaków błon śluzowych i innych anomalii wrodzonych. MEN - 2 jest chorobą dziedziczoną jednogenowo, jako cecha autosomalna dominująca. Występuje z częs ...