Grubość fałdów skórnych

hormonalny.pl & grubość fałdów skórnychRozpoznanie i podział otyłości .. grubości fałdu skórnego wykonywany rzadziej. Fałd skórny utworzony jest ze skóry i tkanki tłuszczowej w połowie długości mięśnia trójgłowego ramienia ( norma: grubość poniżej 15mm u mężczyzn i poniżej 25mm u kobiet ), nad grzbietem łopatki oraz w oko ...