Fosforany niedobór

hormonalny.pl & fosforany niedobórTrzeciorzędowa nadczynność przytarczyc .. fosforanów nieorganicznych ( hiperfosfatemia ) oraz niedobór aktywnych metabolitów witaminy D. Niekorzystnym czynnikiem jest kwasica metaboliczna i współwystępująca cukrzyca. Rozpoznanie trzeciorzędowej nadczynności przytarczyc ustala się na podst ... Rozpoznanie i leczenie hipofosfatemii Fosforany odgrywają w organizmie szereg ważnych funkcji, a zatem ich niedobór prowadzi do poważnych zaburzeń narządowych i czynnościowych. Wynika to ze zmniejszenia syntezy ATP i innych bogatoenergetycznych związków fosforanowym. Upośledzenie synt ...