Dupuytrena przykurcz

hormonalny.pl & dupuytrena przykurczZmiany stawowe i kostne w cukrzycy .. Dupuytrena ( przykurcz rozcięgna dłoniowego ). W układzie kostnym dominują osteopenia i osteoporoza, zaś przerosty kostne ( hiperostozy ) należą do rzadkości. Zmniejszenie masy kostnej ( osteopenia, osteoporoza ) występuje zarówno u chorych na cuk ...