Czynnik PTH

hormonalny.pl & czynnik PTHParathormon (PTH) .. czynności przytarczyc, które są nieodzowne do życia. Objawy niedoczynności tych gruczołów wiążą się ze zmniejszonym wytwarzaniem PTH w komórkach głównych. Ostry niedobór PTH prowadzi do objawów hipokalcemii, zwłaszcza do tężyczki i drgawek kloniczno ... Fosforany .. czynnikami wpływającymi na gospodarkę fosforanową, ale też wapniową są: PTH ( w surowicy obniża stężenie fosforanów i magnezu, a podwyższa stężenie wapnia ), kalcytonina ( w surowicy obniża stężenie wapnia i fosforanów ), kalcytriol - 1,25( OH )2D3 ( ... Hipofosfatemia .. czynność przytarczyc i nadmiar PTH, który nasila usuwanie fosforanów przez nerki, niedobór witaminy D lub jej czynnych metabolitów, nadmiar glikokortykosteroidów, defekt transportu fosforanów w nerkach ). Najczęstszą przyczyną hipofosfatemii jest ...

Hiperfosfatemia .. czynność przytarczyc, nadmierne wydzielanie hormonu wzrostu, niedobór magnezu ) * Nadmierna mobilizacja z kości ( nadmiar PTH i/lub peptydu podobnego do parathormonu - PTHrP ) * Nadmierna podaż witaminy D lub jej aktywnych metabolitów ( witamin ...