Ciałka ketonowe w moczu

hormonalny.pl & ciałka ketonowe w moczuKwasica ketonowa .. ciał ketonowych ( acetooctan, aceton ), które przechodzą do krwi i moczu chorego oraz zwiększone wytwarzanie glukozy w wątrobie. Wynikiem tego jest utrata glukozy z moczem, diureza osmotyczna, zaburzenia elektrolitowe ( niedobór elektrolitów ), odwod ...