Adrenalina noradrenalina działanie receptory

hormonalny.pl & adrenalina noradrenalina działanie receptoryMechanizmy i zakres działania adrenaliny i noradrenaliny .. adrenalina i noradrenalina ) działają na różne tkanki i narządy za pośrednictwem receptorów adrenergicznych typu α1 i α2 oraz typu β1 i β2. W układzie sercowo - naczyniowym powodują: przyspieszenie częstości skurczów serca i wzros ...