Hormony tropowe przysadki

Hormony tropowe przysadki są hormonami syntetyzowanymi przez pięć podstawowych typów komórek wydzielniczych przedniego płata przysadki (przysadka gruczołowa).

Hormony tropowe przysadki mają budowę peptydów/polipeptydów: hormon wzrostu (GH), prolaktyna (PRL), hormon adrenokortykotropowy (ACTH) lub glikoprotein: gonadotropiny (FSH, LH), hormon tyreotropowy (TSH).

Hormony tropowe przysadki wydzielane są pulsacyjnie, ich sekrecja podlega rytmom biologicznym. Istnieją cykle o różnej długości: dobowe, okołodobowe, miesięczne. Typowym przykładem takiego rytmu jest cykl miesięczny u kobiet, gdzie powtarzalnym zmianom ulega wydzielanie gonadotropin i hormonów gonadowych. Większość jest wydzielana w określonym rytmie dobowym. W godzinach nocnych najbardziej intensywne jest wydzielanie GH, PRL, TSH; w godzinach rannych - ACTH i kortyzolu.

Uwalnianie lub wytwarzanie każdego z wymienionych hormonów znajduje się pod ciągłą kontrolą przynajmniej jednego hormonu podwzgórzowego, liberyny i/lub statyny, oraz hormonów gruczołu docelowego tworząc układy sprzężenia zwrotnego. Sekrecja hormonów tropowych przysadki zależy również od wielu czynników nerwowych, humoralnych i hormonalnych modulujących profil tej sekrecji.

Milena Szewruk

Literatura:
1) A. Szczeklik: "Choroby wewnętrzne", Tom I.
2) F. Kokot: "Choroby wewnętrzne", Tom II.