Hemoglobina glikowana (HbA1c)

Hemoglobina glikowana (HbA1c) jest parametrem przydatnym do kontroli poziomu glukozy we krwi u chorych na cukrzycę.

HbA1c to hemoglobina, która na skutek zwiększonego poziomu glukozy we krwi uległa trwałemu połączeniu z tym cukrem. Poziom hemoglobiny glikowanej odzwierciedlający prawidłowe wyrównanie cukrzycy wg różnych wytycznych waha się w granicach poniżej 6-7%.

Oznaczenie poziomu HbA1c jest badaniem retrospektywnym i informuje jaki był poziom glikemii przed 3 miesiącami. U pacjentów z dobrze kontrolowaną cukrzycą należy powtarzać badanie dwa razy w roku, natomiast u chorych z chwiejnym przebiegiem cukrzycy, u dzieci i młodzieży badanie to wykonuje się co 3 miesiące.

Poziom HbA1c stanowi odsetek hemoglobiny (Hb), dlatego wszelkie stany, które wpływają na poziom Hb zakłócają interpretację wyniku hemoglobiny glikowanej. Taka sytuacja ma miejsce, np. w przebiegu niedokrwistości, niewydolności nerek, po przetoczeniu koncentratu krwinek czerwonych, w przypadku przyjmowania dużych dawek salicylanów oraz gdy zwiększony jest poziom triglicerydów i bilirubiny we krwi.

Anna Adamska

Literatura:
1) A. Szczeklik: "Choroby wewnętrzne", Tom I.