Guzy szyszynki

Guzy szyszynki stanowią około 1% guzów śródczaszkowych u dorosłych i około 9% u dzieci.

Guzy szyszynki są bardzo różnorodne: szyszyniak (pineocytoma), szyszyniak zarodkowy (pineoblastoma) oraz nowotwory szyszynki mieszane. W okolicy szyszynki występują również gwiaździak (astrocytoma), skąpodrzewiak (oligodendroglioma), oponiak (meningioma), zarodczak (germinoma), potworniak (teratoma) oraz torbiele.

Guzy szyszynki ze względu na lokalizację blokują przepływ płynu mózgowo-rdzeniowego, co skutkuje wzrostem ciśnienia śródczaszkowego i pojawieniem się objawów tj. ból głowy, nudności, wymioty. Często stwierdza się charakterystyczny objaw Parinaud (objaw "zachodzącego słońca" - zwrot gałek ocznych ku dołowi na skutek uszkodzenia blaszki czworaczej), czasem przedwczesne dojrzewanie płciowe, gdy guz wytwarza gonadotropinę kosmówkową.

Celem diagnostyki wykonuje się rezonans magnetyczny, w którym widoczne są zmiany okolicy szyszynki. Guzy tej okolicy dają przerzuty drogą płynu mózgowo - rdzeniowego oraz przerzuty poza układ nerwowy.

Leczenie guzów szyszynki


Leczenie zależy od rodzaju guza szyszynki, jego wielkości i stanu chorego. Obejmuje leczenie chirurgiczne, radioterapię i chemioterapię. W przypadku torbieli, które najczęściej wykrywa się przypadkowo, należy jedynie monitorować zmiany. Z wiekiem szyszynka ulega fizjologicznemu zwapnieniu (3-5mm). Zwapnienia powyżej 1cm wskazują na guz szyszynki.

Milena Szewruk

Literatura:
1) A. Szczeklik: "Choroby wewnętrzne", Tom I.