Guzy okolicy podwzgórzowo - przysadkowej

Nowotwory okolicy podwzgórzowej są przyczyną około 50% uszkodzeń podwzgórza. Najczęściej są to guzy z przetrwałych fragmentów płodowej kieszonki Rathkego, czaszkogardlaki, torbiele naskórkowe i skórzaste.

Guzy podwzgórza
dają charakterystyczny zespół objawów klinicznych:

1. Wtórna niedoczynność przysadki z niedoczynnością gruczołów obwodowych.

2. Umiarkowana hiperprolaktynemia - spowodowana upośledzeniem wydzielania lub transportu dopaminy do przedniego płata przysadki.

3. Moczówka prosta (10-20% przypadków), rzadziej SIADH czyli zespół nieadekwatnego wydzielania wazopresyny.

4. Ograniczenie pola widzenia i zaburzenia ostrości wzroku (40-70%).

5. Ból głowy (50%).

Leczeniem z wyboru jest radykalny zabieg neurochirurgiczny i często również radioterapia, konieczna w razie niecałkowitego usunięcia guza lub wznowy nowotworu.

Milena Szewruk

Literatura:
1) A. Szczeklik: "Choroby Wewnętrzne", Tom I.