Guz wydzielający VIP

Guz wydzielający VIP (VIPoma, zespół Vernera i Morrisona) jest rzadkim guzem neuroendokrynnym trzustki. Najczęściej lokalizuje się w ogonie trzustki (90%). Guz może się również wywodzić z nadnerczy, przestrzeni zaotrzewnowej, śródpiersia, płuc i jelita cienkiego. Część guzów zlokalizowanych poza trzustką pochodzi z układu nerwowego.

Połowę przypadków stanowią guzy złośliwe z przerzutami przede wszystkim do wątroby. W około 8,4% są objawem zespołu gruczolakowatości wewnątrzwydzielniczej typu 1 (MEN-1). Większość VIPoma oprócz VIP wydziela również gastrynę, neurotensyny, PP, żołądkowy peptyd jelitowy.

Objawy guza wydzielającego VIP


Charakterystycznym objawem guza wydzielającego VIP są obfite biegunki, które prowadzą do znacznego odwodnienia, hipochlorhydii, hipokaliemii z zaburzeniami rytmu serca i astenią, zasadowicy wskutek utraty węglowodanów. Do mniej typowych objawów należą: hiperkalcemia, upośledzona tolerancja glukozy i łagodna cukrzyca, rumień będący wynikiem bezpośredniego działania VIP na naczynia krwionośne.

Rozpoznanie VIPoma jest możliwe po wykazaniu zwiększonego stężenia VIP w osoczu i obecności guza trzustki w badaniach obrazowych. Leczeniem z wyboru jest leczenie operacyjne.

Milena Szewruk

Literatura:
1) A. Szczeklik: "Choroby wewnętrzne", Tom I.