Guz insulinowy

Guz insulinowy (insulinoma) jest guzem wywodzącym się z komórek beta wysp trzustkowych. Trzustka jest najczęstszą lokalizacją nowotworu. W równym stopniu guzy występują w głowie, trzonie i ogonie trzustki.

Insulinoma to najczęstszy guz neuroendokrynny tego narządu. Inna lokalizacja należy do rzadkości. W 90% guz insulinowy jest pojedynczym, małym (poniżej 1cm), dobrze unaczynionym guzem. Pozostałą część stanowią guzy wieloogniskowe. Guzy małe, zwykle o łagodnym przebiegu, tworzące mnogie ogniska występują w zespole gruczolakowatości wewnątrzwydzielniczej typu 1 (MEN-1). Guzki o charakterze złośliwym zwykle dają przerzuty do wątroby.

Insulinoma wytwarza insulinę, której nadmiar jest przyczyną hipoglikemii. Neuroglikopenia najczęściej występuje na czczo lub po intensywnym wysiłku fizycznym. Uczucie głodu towarzyszące hipoglikemii skłania chorych do częstych posiłków i odpowiada za otyłość.

Guz insulinowy rozpoznaje się na podstawie oznaczenia podwyższonego stężenia insuliny ze współistniejącym niskim stężeniem glikemii na czczo lub w czasie 72-godzinnego testu głodowego. W celu zlokalizowania guza przeprowadza się badanie MRI lub CT.

Milena Szewruk

Literatura:
1) A. Szczeklik: "Choroby wewnętrzne", Tom I.