Guz gonadotropinowy

Guz gonadotropinowy (gonadotropinoma) jest gruczolakiem wywodzącym się z komórek gonadotropowych przysadki, wydzielający gonadotropiny lub ich wolne podjednostki.

Guz gonadotropinowy zwykle jest nieczynny hormonalnie. W badaniach immunohistochemicznych można wykazać, że wytwarza głównie FSH (bardzo rzadko LH) albo ich podjednostki. Większość guzów przysadki "nieczynnych hormonalnie" stanowią makrogruczolaki.

Guzy gonadotropinowe nie dają charakterystycznego zespołu klinicznego nadmiernego wydzielania hormonów. Jednak rozrastający się gruczolak z czasem powoduje ból głowy, postępującą utratę wzroku oraz niedoczynność przysadki. W przypadku nadmiernego wydzielania FSH u kobiet można stwierdzić torbielowate zmiany obu jajników. Natomiast u mężczyzn nie stwierdza się impotencji, pomimo występujących innych objawów niedoczynności przysadki.

Guz gonadotropinowy głównie występuje u mężczyzn, najczęściej jest rozpoznawany po 50 rż., stanowi około 25% wszystkich makrogruczolaków. Rozpoznanie gonadotropinoma jest możliwe po wykonaniu tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego, w których widoczny będzie gruczolak przysadki. Oprócz tego należy stwierdzić zwiększone stężenie gonadotropin lub ich wolnych podjednostek w surowicy.

Milena Szewruk

Literatura:
1) A. Szczeklik: "Choroby wewnętrzne", Tom I.