Glikokortykosteroidy jako leki

Glikokortykosteroidy stosowane są w leczeniu wielu chorób. W farmakologii wykorzystuje się ich działanie przeciwzapalne, przeciwalergiczne, immunosupresyjne.

Wskazania do podania kortykosteroidów są następujące:

1. Niewydolność kory nadnerczy - gdy jest zniszczona przez chorobę, nowotwór, zawały, zatory lub w sytuacji gdy jej niewydolność wynika z choroby podwzgórza i przysadki (obniżenie poziomu kortykoliberyny i hormonu adrenokortykotropowego - ACTH)

2. Zapalenia błony śluzowej oka i zapalenie nerwu wzrokowego

3. Zapalenie nerwu twarzowego

4. Astma oskrzelowa

5. Śródmiąższowe zapalenie płuc

6. Zapalenie naczyń (głównie w płucach i w nerkach)

7. Zapalenie mięśnia sercowego

8. Choroby tkanki łącznej (choroby reumatyczne, np. reumatoidalne zapalenie stawów - RZS, toczeń trzewny - SLE, twardzina - sklerodermia, zapalenie skórno-mięśniowe - dermatomyositis i inne)

9. Autoimmunologiczne zapalenie wątroby

10. Choroba Leśniowskiego-Crohna

11. Wrzodziejące zapalenie jelita grubego - Colitis ulcerosa

12. Kłębuszkowe zapalenie nerek

13. W onkologii i hematologii, jako składnik terapii wielolekowej chłoniaków, białaczek oraz jako dodatek do chemioterapii innych nowotworów

14. W stanach nagłych jak: wstrząs anafilaktyczny, wstrząs septyczny, obrzęk mózgu, stan astmatyczny, uraz wielonarządowy

15. W chorobach dermatologicznych jak łuszczyca, wyprysk alergiczny, pęcherzyca, erytrodemia, pokrzywka, odczyny po ukąszeniu owadów

16. Ostre i przewlekłe alergiczne i zapalne choroby gałki ocznej

17. W transplantologii - po pierwsze w celu leczenia ostrego odrzucenia, po drugie w przewlekłej immunosupresji

Milena Szewruk

Literatura:
1) W. Kostowski, Z. Herman: "Farmakologia", Tom I.