Folitropina (FSH)

Folitropina (hormon folikulotropowy, FSH) jest hormonem o budowie peptydowej, wydzielanym przez przedni płat przysadki mózgowej. Występuje u mężczyzn i kobiet, działa jednak na różne struktury w zależności od płci.

Wydzielanie FSH jest regulowane przez podwzgórzowy czynnik uwalniający - folikuloliberynę (FSH-RH) oraz w mechanizmie sprzężenia zwrotnego przez estradiol. Stężenie hormonu jest różne i zależne od faz cyklu miesiączkowego.

Folitropina u kobiet powoduje rozwój jajników, pojawienie się pęcherzyków jajnikowych (Graafa) i ich rozwój. Jednak, aby doszło do dojrzewania i pęknięcia pęcherzyków jajnikowych (jajeczkowania) niezbędny jest hormon luteinizujący (LH). Hormon luteinizujący powoduje pobudzenie przez folitropinę jajników do wydzielania estrogenów, czego skutkiem jest rozwinięcie się wtórnych cech płciowych żeńskich.

U mężczyzn folitropina pobudza wiele procesów prowadzących do powstawania plemników (gametogeneza), natomiast nie działa pobudzająco na wytwarzanie androgenów. Zwiększona zawartość estrogenów wpływa hamująco na wydzielanie folitropiny.

Milena Szewruk

Literatura:
1) W. Kostowski, Z. Herman: "Farmakologia", Tom I.