Cykl miesiączkowy

Cykl miesiączkowy oznacza cykliczne zmiany zachodzące w organizmie kobiety pod wpływem zmieniających się stężeń hormonów osi podwzgórze-przysadka-jajniki. Prawidłowy cykl miesiączkowy jest wynikiem procesów, które zaczynają się już w płodzie płci żeńskiej, trwają przez okres dzieciństwa, pokwitania, dojrzewania i pełnej dojrzałości płciowej.

Na cykl miesiączkowy ma wpływ wiele czynników obejmujących: ośrodkowy układ nerwowy, układ wydzielania wewnętrznego, czynniki metaboliczne wewnątrzkomórkowe. Wszystkie cykliczne zmiany występujące w jajniku, w błonie śluzowej macicy (endometrium) i w układzie hormonalnym mają na celu uzyskanie zdolnej do zapłodnienia komórki jajowej, przygotowanie błony śluzowej macicy do przyjęcia blastocysty i prawidłowy rozwój jaja płodowego.

W cyklu miesiączkowym główne procesy zachodzą w jajniku i endometrium. Można zatem mówić o cyklu jajnikowym i macicznym (endometrialnym). Są one regulowane przez wspólny układ hormonalny i dlatego istnieje między nimi wzajemne powiązane.

Milena Szewruk

Literatura:
1) T. Pisarski: Położnictwo i ginekologia.