Choroby układu hormonalnego

- zaburzenia dojrzewania, guzy narządów