Choroby podwzgórza

Choroby podwzgórza mogą być wynikiem następujących czynników i sytuacji: urazów głowy, jatrogennego uszkodzenia podwzgórza, zapaleń podwgórza, obecności guzów okolicy podwzgórzowo-przysadkowej, zaburzeń genetycznych czy naczyniowych.

Poniżej zostaną omówione poszczególne przyczyny chorób podwzgórza.

Urazy głowy


Urazy mogą spowodować wystąpienie moczówki prostej, bólu głowy i różnych zespołów objawów wegetatywnych i zaburzeń hormonalnych, które rozwijają się najczęściej nagle w wyniku samego stłuczenia, złamań kostnych i krwawień pourazowych, albo stopniowo, w długim odstępie czasu po urazie.

Uszkodzenie podwzgórzowego ośrodka pragnienia przy współistnieniu moczówki prostej stanowi powikłanie groźne dla życia chorego, gdyż prowadzi do niekontrolowanego odwodnienia organizmu i trudnych do wyrównania zaburzeń elektrolitowych.

Jatrogenne uszkodzenia podwzgórza


W wyniku leczenia operacyjnego lub radioterapii nowotworów ośrodkowego układu nerwowego może dojść do jatrogennego uszkodzenia podwzgórza i niedoczynności przysadki. Najczęściej sam guz prowadzi do nieodwracalnego uszkodzenia podwzgórza. Niekiedy wielkość guza i jego inwazyjność są przyczyną pogorszenia czynności hormonalnej lub nasilenia zaburzeń widzenia przy próbie radykalnego usunięcia nowotworu.

Radioterapia zarodczaków, guzów nieoperacyjnych czy guzów nawrotowych okolicy podwzgórza wymaga niezwykle precyzyjnego doboru dawki napromieniowania oraz perfekcyjnej koncentracji wiązki w zmianie nowotworowej.

Milena Szewruk

Literatura:
1) A. Szczeklik: "Choroby Wewnętrzne", Tom I.