Badanie cytologiczne tarczycy

Badanie cytologiczne tarczycy polega na mikroskopowej ocenie materiału pobranego za pomocą biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej (BAC). BAC najczęściej wykonywana jest pod kontrolą USG (celowana-BACC).

Biopsja tarczycy pozwala na wykluczenie nowotworu złośliwego w przypadkach pojedynczych i mnogich guzków tarczycy, a także w powiększającym się wolu bez guzków.

U chorych z wolem guzkowym leczonych zachowawczo BAC wykorzystuje się w monitorowaniu leczenia. Badanie cytologiczne ma znaczenie w rozpoznaniu podostrego i ostrego zapalenia tarczycy. BAC służy do odróżniania przestrzeni płynowych w tarczycy.

Wskazania do wykonania BAC są następujące: pojedynczy guzek w badaniu przedmiotowym, wole wieloguzkowe zwłaszcza w guzkach dominujących, wole z wyraźną bolesnością podczas badania palpacyjnego lub o wyraźnie zwiększonej spoistości, ognisko lub ogniska o zmienionej gęstości akustycznej, widoczne jedynie w USG szczególnie o wielkości przekraczającej 1 cm.

Wykonanie BAC poprzedza badanie palpacyjne szyi i USG tarczycy. Najczęściej wykonuje się BACC. Zwykle kilkakrotnie nakłuwa się różne obszary ogniska. Uzyskany materiał rozprowadza się na szkiełkach podstawowych, utrwala 96% alkoholem etylowym a następnie barwi, np. hematoksyliną i eozyną. Preparaty muszą zawierać określoną, minimalną liczbę komórek pęcherzykowych tarczycy, pozwalających na prawidłową ocenę.

Milena Szewruk

Literatura:
1) A. Szczeklik: "Choroby wewnętrzne", Tom I.